Wat is hernieuwbare diesel?

Wat is hernieuwbare diesel?

Hernieuwbare diesel is een premium diesel gemaakt van hernieuwbare grondstoffen die géén nieuwe koolstofdioxide in de atmosfeer vrijgeven. Neste’s gepatenteerde technologie NEXBTL maakt het mogelijk een breed scala aan vetten en plantaardige oliën bij de productie te gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld bakoliën en kookvetten uit de voedingsindustrie en restaurants.

Tanken en rijden!

Neste MY Renewable Diesel is aanzienlijk beter voor het milieu dan fossiele diesel. Het is een volledig hernieuwbare en duurzame brandstof, die tot 90% lagere broeikasgasemissies (CO2) geeft. Onze duurzame diesel kan puur worden gebruikt of gemengd met gewone diesel en biedt lagere onderhoudskosten in vergelijking met andere hernieuwbare alternatieven. Geen enkele technische aanpassing van de motor nodig. Gewoon tanken en rijden!

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 03 00

Direct contact