Lagere uitstoot met Neste MY Renewable Diesel

Zonder enige technische aanpassing dezelfde prestatie. Schakel nu om.      

NEXBTL-technologie

Neste MY is gemaakt van afvalvetten, restvetten en plantaardige oliën. Deze zijn geclassificeerd als met waterstof behandelde plantaardige olie. HVO100: 100% Hydrotreated Vegetable Oil. In de jaren 90 ontdekte Neste’s eigen research-afdeling deze HVO-methode. Het was een compleet nieuwe manier voor de productie van hernieuwbare brandstoffen. Zó efficiënt dat duurzame diesel de kwaliteit van fossiele diesel overtrof. Dankzij de gepatenteerde NEXBTL-technologie kan nu elk denkbare organische biomassa als grondstof dienen.

Constant hoge kwaliteit

De productie van HVO100 is een proces van voortdurende purificatie. De grondstof wordt gezuiverd en bij hoge temperatuur met waterstof behandeld. De duurzame diesel krijgt hierbij dezelfde chemische samenstelling als fossiele diesel. Ongeacht de gekozen grondstoffen zijn de samenstelling en kwaliteit van Neste MY Renewable Diesel altijd gelijk. Let op: HVO100 is een duurzame diesel, maar géén biodiesel. Biodiesel of FAME (Fatty Acid Methyl Ester) verschilt namelijk qua chemische samenstelling van zowel duurzame diesel als fossiele diesel. De kwaliteit is minder hoog en minder constant dan die van HVO100.

Wat is hernieuwbare diesel?

Neste MY Renewable Diesel™ is een duurzame, fossielvrije diesel die is ontwikkeld om de klimaatimpact van transport te verminderen. Meer kracht, meer efficiëntie en géén geur: Neste MY Renewable Diesel presteert zoveel beter! En het is ook nog eens beter voor mens en milieu dan gewone diesel.

Wat is hernieuwbare diesel?
HVO vergeleken met fossiele diesel

Neste MY Renewable Diesel™ is een volledig hernieuwbare en duurzame brandstof, die tot 90% minder CO2-uitstoot geeft. Dat is winst voor het milieu. Onze duurzame diesel geeft een schonere verbranding en meer vermogen. Ze biedt ook nog eens lagere onderhoudskosten in vergelijking met andere hernieuwbare alternatieven. Neste MY kan puur worden gebruikt of gemengd met gewone diesel. Geen enkele technische aanpassing van de motor is nodig.

HVO vergeleken met fossiele diesel
Wat zijn de voordelen?

Neste MY kent geen mengbeperkingen. U kunt het puur gebruiken of in combinatie met fossiele diesel of een conventionele biodiesel.

Extra voordelen op een rij
Verbeterde luchtkwaliteit

Wetenschappelijke studies en tests op de wegen hebben aangetoond dat als u 100% Neste MY Renewable Diesel™ tankt, naast een CO2 reductie tot 90%, de volgende emissies* worden verminderd:

  • Tot 90% minder CO2-uitstoot
  • 33% lager niveau van fijne deeltjes
  • 9% minder stikstofoxiden (NOx)
  • 30% minder koolwaterstoffen (HC)
  • 24% lagere uitstoot van koolmonoxide (CO)
  • Verlaagde niveaus van polyaromatische koolwaterstoffen (PAK)

Folder: Neste MY Renewable Diesel

Neste MY Renewable DieselTM (HVO100) is een volledig hernieuwbare diesel die Neste heeft ontwikkeld om de klimaatimpact van transport te verminderen.

Onze HVO heeft verschillende voordelen ten opzichte van fossiele diesel. Het is een volledig hernieuwbare en duurzame brandstof, die tot 90% lagere broeikasgasemissies (CO2) produceert. Het kan puur worden gebruikt of gemengd met gewone diesel en biedt lagere onderhoudskosten in vergelijking met andere hernieuwbare alternatieven. Geen enkele technische aanpassing van de motor nodig, gewoon tanken en rijden!

Download folder

Direct contact

Inspiratie, advies of even snel een antwoord nodig?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 03 00

Direct contact