Minder milieubelastende dieselbrandstoffen

Klimaatverandering

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

Luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor onze gezondheid. Door verkeer en industrie ademen we ook schadelijke stoffen in, zoals fijnstof en stikstofdioxide.

Het verbruik van fossiele brandstoffen is één van de voornaamste veroorzakers van deze problemen, het terugbrengen van emissies door het gebruik van brandstoffen is daarom een belangrijk speerpunt. 

Dit kan door de inzet van verbeterde aandrijf technologieën, zoals euro6 en Stage IV/EPA Tier 4 dieselmotoren, maar ook door over te stappen op minder milieubelastende brandstoffen.

GP Groot brandstoffen en oliehandel biedt drie nieuwe dieselvarianten aan die geschikt zijn voor elke dieselmotor én minder milieubelastend zijn:

Direct contact

Inspiratie, advies of even snel een antwoord nodig?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 03 00

Container huren Direct contact