Euro 95 wordt Euro 95 - E10

Waarom verplichte invoering E10?

De CO2-uitstoot van brandstof moet naar beneden en (bio)ethanol kan daarbij helpen. Door biobrandstof toe te voegen zijn minder fossiele brandstoffen nodig. En dat helpt de CO2-uitstoot te verminderen. De overheid heeft bepaald dat E10 op grote schaal beschikbaar moet zijn om de uitstoot van het wegverkeer naar beneden te brengen.

Vanaf 1 oktober 2019 verkopen tankstations bijna overal in Nederland E10-benzine. Aan deze benzine is tot maximaal 10% bio-ethanol toegevoegd. Dit zorgt voor CO2-reductie en is daarmee goed voor het klimaat.

Meer dan 90% van de benzineauto’s kan rijden op E10. Voor de auto’s die dat niet kunnen of als u twijfelt of uw auto geschikt is, doe de check op www.e10check.nl.

Wat is E10 voor een brandstof?

E10 is een mengsel van fossiele brandstof en (bio)ethanol. (Bio)ethanol is een alcohol dat gemaakt wordt uit landbouwgewassen en/of afvalstofstromen. De letter ‘E’ staat voor bio-ethanol en het getal 10 staat voor het maximale percentage. E10 is alleen geschikt voor benzineauto’s.

Hoeveel procent ethanol bevat de E10?

E10 bevat minimaal 8,5 volumeprocent biobrandstoffen, waarvan ten minste 7,5 volumeprocent bestaat uit ethanol of het equivalent van ethanol in ETBE (ethyl tert-butylether) of TAEE (tert-amyl ethylether).

Is bio-ethanol in benzine nieuw in Nederland?

De inzet van bio-ethanol in benzine is niet nieuw. In Nederland tanken we al E5-benzine. Hieraan is al tot maximaal 5% bio-ethanol toegevoegd. In de onze buurlanden is E10 al op veel plekken te krijgen.

Hoe herken ik E10-brandstof bij het tankstation?

Sinds oktober 2018 zijn alle brandstoffenstickers in heel Europa gelijk. U herkent E10-benzine aan de sticker op het tankpistool, op het etiket van de tankzuil en de tankvulopening.

Meer informatie over de stickers en labels vindt u op de Rijksoverheid website.

Controleren of een auto wel of niet geschikt is voor het gebruik van E10?

Doe de E10 check op www.e10check.nl of kijk ik het instructieboekje van de auto. Bij voertuigen, met een eerste registratie na 12 oktober 2018, zit nabij de tankvulmond een sticker waarop staat aangeven of de auto wel of niet is geschikt voor het gebruik van E10.

Kan ik geen E10 tanken als e10check.nl dit afraadt?

Eén keer verkeerd tanken met E10 levert geen schade op aan uw auto. Laat in dit geval de E10-benzine niet langdurig in de tank. Tank de volgende keer de juiste brandstof.

Kunnen alle auto’s probleemloos E10 tanken?

E10 geeft voor de meeste benzineauto’s (90 procent) geen problemen, er kan probleemloos worden overgestapt naar E10. Voor ongeveer tien procent van de auto’s geldt dat ze niet geschikt zijn voor het gebruik van E10. (Bio)ethanol is agressiever dan benzine voor zowel metalen als kunststoffen.

Een hoger percentage (bio)ethanol kan er mogelijk voor zorgen dat na langdurig gebruik motoronderdelen zoals pakkingen en afdichtingen worden aangetast. Voor auto’s en motoren die niet geschikt zijn voor het gebruik van E10 of bij twijfel, adviseren wij het gebruik van Super Plus 98.

Bij het tanken zie ik naast E10 en E5 ook de getallen 95 en 98, wat betekent dit?

De getallen 95 en 98 staan voor het octaangetal in benzine. Het octaangetal is altijd genoemd, ook bij E10 en E5. Tank in ieder geval geen benzine met een octaangetal lager dan 95 om motorschade te voorkomen. In Nederland komt een lager octaangetal dan 95 niet voor, maar in het buitenland soms wel.

Wat is het E5 alternatief?

Indien uw auto niet geschikt is voor E10 kunt u overstappen op Super Plus 98. Dit is een benzine met octaangetal 98 met maximaal 5% (bio)ethanol.

Mag ik E5 (Super Plus 98) vermengen met E10-benzine?

Jazeker, dit kan probleemloos worden gedaan. Andersom kan het alleen als uw voertuig geschikt is voor E10 brandstof. Doe de E10-check!

Wat wordt de nieuwe productnaam van E10?

De nieuwe productnaam wordt niet door de overheid bepaald, dit zal de markt zelf moeten doen. De nieuwe productnaam die wij op onze locaties voeren is Euro 95 – E10.

Direct contact

Inspiratie, advies of even snel een antwoord nodig?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 03 00

Direct contact