Synthetische diesel

De diesel die u normaal gesproken tankt is een fossiele diesel. Deze is gemaakt van aardolie met maximaal 7% biodiesel. De Europese norm voor deze diesel is EN590.

Synthetische diesel is een duurzamere en schonere diesel. Het is een vloeibare brandstof die wordt gemaakt uit grondstoffen als aardgas (GTL) en uit plantaardige oliƫn. Synthetische diesel bevat minder aromaten dan fossiele diesel waardoor het schoner verbrandt. Het gebruik van synthetische diesel leidt direct tot een lagere uitstoot van luchtvervuilende emissies. Dit geldt ook voor geblende synthetische dieselvarianten.

Synthetische diesel voldoet aan de Europese norm voor paraffine dieselbrandstof EN15940 en is geschikt voor vrijwel al uw dieselmotoren.

HVO
Hydrotreated Vegetable Oil
GTL
Gas-to-Liquids
Direct
bestellen
Voordelen van synthetische diesels

Synthetische diesel is geavanceerder dan biodiesel (FAME) of EN590. Synthetische diesel is waterbestendiger, beduidend minder gevoelig voor bacteriegroei en heeft een zeer lange houdbaarheid. Lange stilstand is geen probleem. Dat maakt synthetische diesel ook zeer geschikt voor uw seizoensgebonden materiaal en kritische systemen zoals noodstroomaggregaten.

Doordat het cetaangetal van synthetische diesel hoger is dan het cetaangetal van EN590 diesel komt de brandstof eerder tot zelfontbranding. Hierdoor start uw motor gemakkelijker, ook bij extreem lage temperaturen. Daarbij loopt de motor regelmatiger en stiller en heeft synthetische diesel niet de kenmerkende dieselgeur, het ruikt neutraal.

Synthetische diesel kan in elke verhouding worden gemengd met EN590-diesel doordat de koolwaterstoffen chemisch gelijk zijn aan die in fossiele diesel. Het gebruik van synthetische diesel leidt nooit tot verlies van kwaliteit of compatibiliteitsproblemen in opslag(tanks) of voertuigen.

syntetische diesel

Uw wagenpark duurzamer laten rijden?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 0300

Direct contact