De Rijksoverheid wil graag duurzame energie stimuleren. Dit komt o.a. terug in het Energieakkoord en verschillende Green deals. De overheid wil een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling van het aandeel hernieuwbare energie en tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering komen in 2030.

GP Groot werkt hier graag aan mee. Realistisch en verantwoord. Onze dienstverlening gaat verder dan het leveren van brandstoffen en smeermiddelen alleen, we adviseren ook over de mogelijkheden tot CO2-reductie. Hierbij kijken we niet alleen naar de ontwikkelingen in de nabije toekomst maar staat in basis het huidige machine- en wagenpark centraal.

Zo kunnen de milieu- en klimaatprestaties van uw bestaande diesel aangedreven machines en voertuigen enorm worden verbeterd door over te stappen op HVO. Met deze synthetische dieselbrandstof die gemaakt wordt van plantaardige afvaloliën kan een CO2-uitstootreductie tot wel 89% worden behaald.

Wij leveren:

  • (Bio)brandstoffen en AdBlue voor thuistankinstallatie of werklocatie
  • (Bio)brandstoffen en AdBlue onderweg met onze GP Groot- en Go-tankpassen
  • Alternatieve brandstoffen zoals HVO en GTL
  • Smeermiddelen en vloeistoffen voor een efficiënt onderhoud van uw machine- en wagenpark
  • Een lager energieverbruik dankzij energie-efficiënte brandstoffen en smeermiddelen
Onze
brandstoffen
Levering van zowel traditionele als
duurzamere brandstoffen
Onze
smeermiddelen
Optimale oplossingen voor uw voertuigen en materieel.
Onze
tankpassen
24/7 tanken zonder geld op zak

Direct contact

Meer weten over uw specifieke mogelijkheden?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 03 00

Direct contact