Voor veel bedrijven in de landbouw en grondverzet is het machinepark van enorm grote waarde. Het vertegenwoordigt niet alleen een grote financiële waarde, het bepaalt ook de capaciteit en de doelmatigheid van de productie. Uw tractoren en machines bewerken honderden hectares akkerbouw- of weidegrond. Dag in, dag uit. Onder alle omstandigheden moet u kunnen rekenen op het feilloos functioneren van uw machinepark.

GP Groot is al decennia actief als brandstof- en smeerolieleverancier voor land- en tuinbouwers, loonwerkers en andere agrarische bedrijven. Wij begrijpen dat u zich tijdens het oogstseizoen geen stilstand kunt veroorloven. Stipte en betrouwbare levering van brandstoffen en smeermiddelen zijn een must.

De agrarische sector ligt onder een vergrootglas op milieugebied. Nederlandse landbouw draagt voor ongeveer 10% bij aan alle uitgestoten broeikasgassen in Nederland. Van deze sector worden ook stappen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de energietransitie verwacht

GP Groot brandstoffen en oliehandel ondersteunt u hier graag in. Onze dienstverlening gaat verder dan het leveren van brandstoffen en smeermiddelen alleen, we adviseren u over de mogelijkheden tot CO2-reductie. Hierbij kijken we niet alleen naar de ontwikkelingen in de nabije toekomst maar staat in basis uw huidige machinepark centraal.

Zo kunnen de milieu- en klimaatprestaties van uw bestaande diesel aangedreven machines en voertuigen enorm worden verbeterd door over te stappen op HVO. Met deze synthetische dieselbrandstof die gemaakt wordt van plantaardige afvaloliën kan een CO2-uitstootreductie tot wel 89% worden behaald.

Wij leveren:

  • (Bio)brandstoffen en AdBlue op uw thuistankinstallatie of werklocatie
  • (Bio)brandstoffen onderweg met onze tankpassen
  • Automatische bevoorrading van brandstoffen en smeermiddelen
  • Smeermiddelen en vloeistoffen voor uw machines, tractoren en wagenpark
  • Duurzamer ondernemen met efficiëntere brandstoffen en smeermiddelen
  • Technische ondersteuning op maat
Onze
brandstoffen
Levering van zowel traditionele als
duurzamere brandstoffen
Onze
smeermiddelen
Optimale oplossingen voor uw voertuigen en materieel.
Onze
tankpassen
24/7 tanken zonder geld op zak

Direct contact

Meer weten over uw specifieke mogelijkheden?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 03 00

Direct contact