Onze initiatieven

GP Groot
Brandstoffen en oliehandel

Onze wereld draait vooral op fossiele brandstoffen. Dit kan en moet anders. De komende jaren moeten we in Nederland de overstap gaan maken naar schone en duurzame brandstoffen: brandstoffen waarbij geen CO2 vrijkomt en die niet opraken. Als GP Groot hebben we veel kennis en expertise op dit gebied. Met praktische en slimme oplossingen kunnen we u helpen met de energietransitie van uw bedrijf of organisatie. We zijn een sterke  dienstverlener en een betrouwbare samenwerkingspartner voor kleine en grote ondernemers, overheden en de industrie. Een echt Noord-Hollands familiebedrijf met hart voor de regio en een enorm netwerk. Dat is belangrijk, want alleen met elkaar kunnen we een brug slaan naar de toekomst. Samen maken we de cirkel rond.

GP Groot brandstoffen en oliehandel
Onze divisie GP Groot brandstoffen en oliehandel is groothandelaar in brandstoffen, gas en smeermiddelen. We leveren tankpasdiensten en we zijn verantwoordelijk voor de exploitatie en bevoorrading van ruim 60 bemande en onbemande tankstations van de merkconcepten TotalEnergies, Argos en NXT.

NXT
Op weg naar emissievrije mobiliteit

Duurzame energie, emissievrije mobiliteit, dat is het einddoel. Onze ambitie is het leveren van brandstof en energie uit hernieuwbare bronnen en door ons zelf ingezamelde afvalstromen.

Daar zijn we nog lang niet, maar met ons NXT-concept bieden we nu al brandstoffen en energie-oplossingen om bestaande vervoers- en bedrijfsmiddelen minder milieubelastend te maken. Denk aan synthetische diesels (HVO, GTL), gasvormige brandstoffen zoals LNG en waterstof, maar ook laadoplossingen voor elektrische voertuigen.

Meer over emissievrije mobiliteit
Groothandel
Brandstoffen

Als groothandelaar in brandstoffen leveren we motorbrandstoffen in heel Noord-West Nederland, aan (semi-) overheidsinstellingen en bedrijven met een eigen thuistankinstallatie, op niet-permanente locaties zoals bouwterreinen en aan tankstations.

We willen de regio graag van dienst zijn, onze klanten zijn belangrijk voor ons. Daarom hebben we een transparante planning en maken we duidelijke afspraken. En omdat we werken met eigen chauffeurs en eigen voertuigen, kunnen we die afspraken altijd nakomen. Dat maakt ons een betrouwbare service-verlener: u kunt op ons rekenen.

Het grootste deel van de door ons verkochte brandstoffen bestaat nog uit fossiele brandstoffen. Daarnaast bieden we steeds meer producten en diensten aan die minder milieubelastend of zelfs klimaatneutraal zijn. U hoeft niet meteen het hele wagenpark te vervangen om vandaag al schoner te kunnen rijden. We rekenen het graag voor u uit.

Meer over onze brandstoffen

Actueel bij GP Groot

  • 20 september
  • Geen categorie
Bent u ook aanwezig op de METAVAK?
  • 15 september
  • Geen categorie
GP Groot breidt tankpas acceptatiepunten uit met 128 TotalEnergies locaties
  • 8 augustus
  • Nieuws
GP Groot titelsponsor legendarische strandrace Egmond-Pier-Egmond
Meer nieuws

Direct contact

Vragen over onze energieproducten?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 03 00

Direct contact